Gå till innehåll

Dubbel bokföring behöver inte vara svårt

bokföringMånga skulle nog vilja vara egna företagare men ryggar tillbaka när de kommer att tänka på det bokföringsarbete som tillkommer. Särskilt när det gäller så kallad dubbel bokföring, vilket är det som är allmän standard och även det som används i bokföringsprogram.

Med dubbel bokföring menas att varje transaktion bokförs på två ställen - alltså på två olika konton. Samtliga konton har en vänstersida (debet) och en högersida (kredit), och varje affärshändelse bokförs en gång debet och en gång kredit i bokföringen. Det finns fyra olika kontoklasser. Kontoklass 1 är Tillgångar, kontoklass 2 är Skulder och Eget kapital, kontoklass 3 är Kostnader och kontoklass 4 är Intäkter.

Det första som händer i ett företag efter registrering är oftast att ägaren sätter in pengar på företagets bankkonto, låt oss säga 50 000 kr. Denna första affärshändelse innebär att företagets skuld till ägaren (kallas Eget kapital i bokföringssammanhang) ökar med 50 000 kr. Samtidigt ökar företagets bankkonto med samma belopp. Alltså har vi en händelse i företaget som ska bokföras där.

Företagets bankkonto är en tillgång för företaget och således ett tillgångskonto. När ett tillgångskonto ökar bokförs affärshändelsen på vänstra sidan på tillgångskontot. Således bokförs 50 000 kr på vänster sida på bokföringskontot för bankkontot. På kontot Eget kapital som är ett skuldkonto och kontoklass 2 hamnar beloppet istället på höger sida.

Är du ändå osäker så rekommenderar vi dig att vända dig till en redovisningsbyrå, t.ex City Redovisning i Linköping eller JL Ekonomi i Stockholm.