Gå till innehåll

Om du blir arbetslös?

Om man blir arbetslös kan man i värsta fall bli utan inkomst efter det att eventuell uppsägningstid har gått ut.

Är man anställd i ett större företag har man ofta en fackförening att luta sig mot för att skydda sig mot total inkomstförlust. Då får man ofta både ersättning från a-kassan och från de fackliga inkomstförsäkringarna.

För dem som är anställda hos mindre privata arbetsgivare är det inte alltid säkert att det finns ett kollektivavtal i bakgrunden. Är man företagsledare eller anses tillhöra företagsledningen står man normalt sett utan något grundskydd om företaget skulle gå i konkurs eller läggas ned. Vid konkurs finns reglerna om lönegaranti men de gäller oftast inte företagsledare.

Genom att teckna en inkomstförsäkring kan även denna kategori skydda sig mot total inkomstförlust. För en verkställande direktör eller egen företagare finns det möjlighet att skydda sin inkomst under maximum 300 dagar. Kvalificeringskraven är dock betydligt hårdare än för den som arbetar som anställd.

Ett första krav är att man ska ha varit verksam i samma företag i minst 24 månader. Ett annat är att man inte får känna till någon omständighet som skulle kunna föranleda företagets framtida konkurs eller oförmåga att betala lönen när man tecknar försäkringen.

Det finns också personliga krav på både minimi- och maximiålder vid tecknandet samt krav på att man inte har varit försatt i konkurs inom fem år före tecknandet.  Premiens storlek bedöms från fall till fall.