Gå till innehåll

Hypotekslån – pengar mot pantsättning

Hypotekslån är ett lån där låntagaren får överlämna pantbrev till långivaren som säkerhet för lånet.  Det vanligaste hypotekslånet som vi alla känner till är bostadslån, även kallat för huslån eller bolån.

Konstruktionen är ganska enkel. Istället för att överlämna bostaden som säkerhet för huslån eller bostadslån över lämnas ett pantbrev. Det är i praktiken omöjligt att över lämna själva bostaden. Pantbrev är ett bevis om att det finns inteckningar i fastigheten, som det heter på juridikspråk.

Hypotekslån till husköpInteckning ansöks hos Lantmäteriet. Tidigare hade tingsrätterna till uppgift att sköta om fastighetsärenden som till exempel inteckningar. Den som har en inteckning har bättre rätt till fastigheten än ägaren i viss mån. Betalar inte låntagaren huslånet eller bostadslånet kan banken kräva att bostaden säljs på exekutiv auktion. Visserligen kan alla fordringsägare kräva att Kronofogdemyndigheten ska utmäta fastegendom om den skuldsatte inte betalar sina skulder. Men inteckningar ger bättre rätt. Även om ägaren till en fastighet är skyldig staten eller ett företag flera miljoner får banken, om den har inteckningar, först betalt. De har rätt få ut motsvarande inteckningar om det finns huslån för motsvarande belopp.

Hypotekslån i form av huslån eller bostadslån underlättar för en bostadsspekulant att få lån till en bostad. Banken som kan känna sig ganska säker på att få betalt före andra fordringsägare lånar gärna ut pengar. Ju bättre säkerhet desto lägre ränta.

Hypotekslån är ett långfristigt lån. Med det menas att lånet löper på många år. Låntagaren väljer själv i princip hur långt lånetiden ska vara. Det går också binda räntan. Binda räntan innebär att husägaren vet vilken ränta som han eller hon kommer att betala de närmaste åren. Om världsekonomin slår bakut drabbas inte den som har buden ränta på kortsikt. Den som har rörlig ränta kan drabbas av räntechock om världsekonomin går åt fel håll.

Hypotekslån är inte bara bostadslån. Det finns andra hypotekslån som jordbrukshypotek, luftfartygshypotek och fartygshypotek. Stora saker som ägaren behöver nyttja för eget bruk under lånetiden men där banken ändå kan få samma säkerhet som den hade saken i förvar hos banken.