Gå till innehåll

Lån utan säkerhet

Att ta ett lån utan säkerhet kan vara ett bra sätt att låna när du fått nej från din bank. Det förändrar såklart villkoren för lånet när du inte behöver påvisa någon säkerhet. Detta gör ju att företaget som lånar ut pengar till dig inte kan vara säker på att få tillbaka pengarna. Alltså erbjuds inte så stora belopp när ingen säkerhet krävs, se till exempel snabblån från snabbfinans, det går aldrig att låna mer än 10 000 SEK. En annat resultat av att du inte behöver någon säkerhet är att kostnaderna är höga. Det måste de vara för att affärsidén ska håll, om inte en hög avkastning ges kommer de fall där pengarna aldrig betalas tillbaka att resultera i minusresultat och snabblån skulle inte finnas tillgängligt för marknaden.

Det finns aldrig någon typ av lån som inte behövs betalas tillbaka. Du måste alltid, oavsett anledningar till motsatsen, betala tillbaka hela ditt snabblån. Annars skickas ärendet vidare till inkasso och i de fall ingen betalning sker som föreläggande till kronofogden. Kontenta är alltså att du alltid, oavsett om du har gett säkerhet eller inte, ska betala dina lån inom överrenskommet förfallodatum.